Hiển thị 1–12 của 50 kết quả

Khí tượng Thủy Hải văn

BAROCAP Digital Barometer PTB210

Liên hệ

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến chuyển động

Liên hệ

Khí tượng Thủy Hải văn

Cảm biến đo tầm nhìn xa PWD50

Liên hệ

Khí tượng Thủy Hải văn

Cảm biến đo thời tiết hiện tại FS11P

Liên hệ
Liên hệ

Khí tượng Thủy Hải văn

Cảm biến gió siêu âm WINDCAP

Liên hệ

Khí tượng Thủy Hải văn

Cảm biến tầm nhìn xa FS11

Liên hệ

Khí tượng Thủy Hải văn

Cảm biến tán xạ phía trước FD70

Liên hệ

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Chuỗi đo đạc đa thông số trên dây neo