Home / Tag Archives: ứng dụng

Tag Archives: ứng dụng

Kiến Thức Chung

Hệ thống thiết bị PSA trong nghiên cứu vật liệu hấp phụ. Hấp phụ áp suất chuyển đổi (PSA). Hệ thống thiết bị PSA/VSA của hãng L&C Science and Technology, USA. Quan trắc sinh học (Bio-monitoring). Ngăn chặn nhiễm độc nước sinh hoạt và nước cấp. Đo đạc, phân tích …

Xem thêm

Atmospheric Gas Reaction Kinetics

A variety of air pollutants can have harmful effects on human health and the environment. In most urban areas these pollutants are often the products of motor vehicle traffic, power generation, or combustion from space heating. Pollutants from these sources can be a problem in the immediate vicinity of these …

Xem thêm

CVD / MOCVD / ALCVD

Gas reaction kinetics studies and gas composition measurements are of vital importance in the process development and monitoring of chemical vapor deposition processes.Application areas include growth of: hard coatings, solar cells, diamond, DLC, nitrides, III-V’s, II-VI materials. Hiden’s gas and plasma analyzers (HPR-20/QIC,HPR-30,EQP,…) include special sampling technology enabling high sensitivity …

Xem thêm

Dệt May (Textile)

Vải dùng trong ngành dệt may được làm từ tơ, sợi, len dạ. Khi sử dụng, vải tiếp xúc với không khí và tương tác với hơi ẩm, do đó việc định lượng hấp phụ/ hấp thụ hơi ẩm của vải có vai trò quan trọng trong ngành khoa học …

Xem thêm

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis of respiratory gases, hydrocarbons and sulphides. Dissolved species analysis is applied to a wide range of application areas including: ecological studies in sea water, biofuel production from algae, pollution monitoring in river, estuary, and reservoir …

Xem thêm

Environmental Monitoring

In order to monitor and control pollution it is essential to be able to analyze the volatile organic compounds at low concentration levels. Hiden’s Hydra mass spectrometer (HPR-40 DSA,…)  is a multi-stream gas analysis system which is capable of analyzing volatile organic compounds to the sub ppm level.

Xem thêm