Home / Tag Archives: thiết bị đo oxy hòa tan

Tag Archives: thiết bị đo oxy hòa tan

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ – Pro1020

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ YSI Pro1020 là thiết bị với độ bền cao, cho phép thực hiện các công tác quan trắc, đo đạc nồng độ Oxy hòa tan (DO) và Nhiệt độ, pH hoặc ORP trong nhiều các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là các phép đo tại hiện …

Xem thêm