Home / Tag Archives: thiết bị đo nhiệt độ

Tag Archives: thiết bị đo nhiệt độ

TruLab 1320 pH/ISE

Measure pH, ORP, and ion activity with the TruLab 1320 dual channel instrument by choosing from our wide selection of electrodes. The YSI TruLab line includes the 1110 (single channel), 1310 and 1310P (single channel) and 1320 and 1320P (dual channel) instruments providing easy-to-use and calibrate instruments ideal for the …

Xem thêm

TruLab pH 1310

The YSI TruLab line includes the 1110 (single channel), 1310 and 1310P (single channel) and 1320 and 1320P (dual channel) instruments providing easy-to-use and calibrate instruments ideal for the laboratory. Measure pH, mV (ORP) and temperature accurately in the laboratory with the YSI pH 1310 or 1310P with built-in printer. The …

Xem thêm

TruLab pH 1110

Thiết bị phòng thí nghiệm để đo pH, mV (ORP) và nhiệt độ Đo chính xác các giá trị pH, mV (ORP) và nhiệt độ thí nghiệm với máy YSI 1110. TruLab 1110 pH/mV một kênh để bàn với giắc kết nối BNC và 2 giắc kết nối banana. Đi …

Xem thêm

TruLab pH/ISE 1320P

The YSI TruLab line includes the 1110 (single channel), 1310 and 1310P (single channel) and 1320 and 1320P (dual channel) instruments providing easy-to-use and calibrate instruments ideal for the laboratory. Measure pH, mV (ORP), ISE and temperature accurately in the laboratory with the YSI pH 1320 or 1320P with built-in …

Xem thêm

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ – Pro1020

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ YSI Pro1020 là thiết bị với độ bền cao, cho phép thực hiện các công tác quan trắc, đo đạc nồng độ Oxy hòa tan (DO) và Nhiệt độ, pH hoặc ORP trong nhiều các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là các phép đo tại hiện …

Xem thêm

Thiết bị đo Độ mặn, Độ dẫn, pH và ORP cầm tay- Pro1030

Thiết bị đo Độ mặn, Độ dẫn, pH và ORP cầm tay – Pro1030 được cải tiến từ đàn anh đi trước YSI 63, với nhiều tính năng mới, đặc biệt là khả năng hoạt động bền bỉ, ngay cả trong điều kiện khắc nghiện nhất, YSI Pro1030 đáp ứng được …

Xem thêm