Home / Tag Archives: máy đo oxy hòa tan trong nước

Tag Archives: máy đo oxy hòa tan trong nước

MultiLab 4010P-1

Laboratory instrument for DO/BOD, pH, ORP, and conductivity measurement. EPA approved for drinking water and wastewater compliance reporting. Connect digital IDS sensors to the MultiLab 4010-1 for the measurement of DO/BOD, pH, ORP, and conductivity. Data can be printed from the instrument via the optional integrated printer (4010P-1). Instrument Only. …

Xem thêm

Thiết bị đo đa thông số chất lượng nước ProQuatro

Thiết bị đo đa thông số chất lượng nước cho phép kết hợp đo lường một cách linh hoạt các thông số chất lượng môi trường nước (tùy theo sự chọn lựa sensor của người dùng) bao gồm: Oxy hòa tan (DO), Độ dẫn, độ dẫn riêng, Độ mặn, Điện trở, …

Xem thêm

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ – Pro1020

Thiết bị đo pH/ORP/Oxy hòa tan/Nhiệt độ YSI Pro1020 là thiết bị với độ bền cao, cho phép thực hiện các công tác quan trắc, đo đạc nồng độ Oxy hòa tan (DO) và Nhiệt độ, pH hoặc ORP trong nhiều các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là các phép đo tại hiện …

Xem thêm