Home / Tag Archives: máy đo độ dẫn điện của nước

Tag Archives: máy đo độ dẫn điện của nước

YSI MultiLab 4010-3

Thiết bị đa thông số để bàn kênh ba Thiết bị phòng thí nghiệm để đo pH, ORP, độ dẫn diện, BOD và hoạt tính ion Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-2 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD trong bất kỳ …

Xem thêm

MultiLab 4010-2

Thiết bị phòng thí nghiệm để đo pH, ORP, độ dẫn diện, BOD và hoạt tính ion Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-2 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD trong bất kỳ hợp chất nào. Điện cực chọn ion (ISEs) cũng có …

Xem thêm

MultiLab 4010-1

Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-1 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD. Dòng YSI MultiLab gồm có các thiết bị đo 4010-1 (single channel), 4010-2 (dual channel) và 4010-3 (three channel)  dễ sử dụng và hiệu chuẩn vận hành bằng menu hướng dẫn chi …

Xem thêm

MultiLab 4010P-1

Laboratory instrument for DO/BOD, pH, ORP, and conductivity measurement. EPA approved for drinking water and wastewater compliance reporting. Connect digital IDS sensors to the MultiLab 4010-1 for the measurement of DO/BOD, pH, ORP, and conductivity. Data can be printed from the instrument via the optional integrated printer (4010P-1). Instrument Only. …

Xem thêm

MultiLab IDS Kit

Dòng YSI MultiLab gồm có các thiết bị đo 4010-1 (kênh đơn), 4010-2 (kênh đôi) và 4010-3 (kênh ba) dễ sử dụng và hiệu chuẩn vận hành bằng menu hướng dẫn chi tiết lý tưởng cho phòng thí nghiệm 626570 Bộ 626570 MultiLab BOD Lab: MultiLab 4010-1 và đầu dò OBOD 626571 Bộ 626571 MultiLab Advanced BOD …

Xem thêm