Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Ekman-Birge

This post is also available in: enEnglish

Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge
Là thiết bị lấy mẫu định lượng, lấy mẫu ở một diện tích xác định chính xác trên nền đáy mềm mà hầu như không làm xáo trộn mẫu thu được. Thiết bị bao gồm thùng chứa bằng thép không gỉ đặc chủng, chắc chắn và hai ngàm gàu, kích hoạt đóng bằng lực lò xo và con chuyển (messenger). Hai miếng kim loại bền, nhẹ phủ phía trên thùng chứa, ngăn mẫu không bị rửa trôi trong quá trình kéo thiết bị lên khỏi mặt nước.

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
MÃ SP 
437 200 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge.
Vật liệu: Hợp kim đồng phủ sơn bột.
Kích thước thùng: 15 x 15 x 20 cm
Diện tích lấy mẫu: 225 cm²
Khối lượng: 3.5 kg
437 201 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge có đĩa thép không gỉ đục lỗ để bắt macrozoobethos theo chuẩn của EU-WFD.
Vật liệu: Hợp kim đồng phủ sơn bột.
Kích thước thùng: 15 x 15 x 20 cm
Diện tích lấy mẫu: 225 cm²
Khối lượng: 3.5 kg
437 210 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge có bộ tăng khối lượng gàu để tăng lượng mẫu lấy theo chiều sâu.
Vật liệu: Hợp kim đồng phủ sơn bột.
Kích thước thùng: 15 x 15 x 20 cm
Diện tích lấy mẫu: 225 cm²
Khối lượng: 7.5 kg
437 212 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge.
Vật liệu: Thép không gỉ.
Kích thước thùng: 15 x 15 x 20 cm
Diện tích lấy mẫu: 225 cm²
Khối lượng: 3.5 kg
437 213 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge có bộ tăng khối lượng gàu để tăng lượng mẫu lấy theo chiều sâu.
Vật liệu: Thép không gỉ.
Kích thước thùng: 15 x 15 x 20 cm
Diện tích lấy mẫu: 225 cm²
Khối lượng: 7.5 kg
437 214 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge, loại lớn.
Vật liệu: Thép không gỉ.
Kích thước thùng: 20 x 20 x 35 cm
Diện tích lấy mẫu: 400 cm²
Khối lượng: 7 kg
437 215 Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge, loại lớn, có bộ tăng khối lượng gàu để tăng mẫu lấy theo chiều sâu.
Vật liệu: Thép không gỉ.
Kích thước thùng: 20 x 20 x 35 cm
Diện tích lấy mẫu: 400 cm²
Khối lượng: 11 kg
 Phụ kiện đề nghị mua thêm:
440 000 Messenger dự phòng, lỗ 6 mm, nặng: 400 g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *