Thiết bị lấy mẫu trầm tích nguyên dạng

Thiết bị lấy mẫu trầm tích nguyên dạng có độ tin cậy cao, vận hành đơn giản, hầu như không làm xáo trộn vùng lấy mẫu 2500 cm2.
– Trong suốt quá trình thả xuống, thiết bị mở.
– Sau khi hộp lấy mẫu xuyên qua đáy trầm tích, hai xẻng đồng trục hai bên được kích hoạt đóng cả phía trên và phía dưới hộp lấy mẫu.
– Thiết bị chứa các quả nặng có thể tháo rời giúp người sử dụng có thể linh động trong từng điều kiện lấy mẫu.
– Vật liệu làm bằng thép không gỉ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *