Hệ thống định vị thủy âm

 Hoạt động theo phương pháp định vị thủy âm đường đáy siêu ngắn (USBL), bao gồm các cấu phần chính: bộ điều khiển với phần mềm APOS (Acoustic Position Operator Station), bộ thu phát, transducer dạng khối cầu, bộ cố định transducer vào thân tàu, và các bộ phát đáp.

Check Also

Máy định vị vệ tinh

Tính năng chính: – Sử dụng một bộ thu GNSS (Global Navigation Satellite System) tần …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *