Phần mềm hiển thị, phân tích số liệu GeoView

This post is also available in: enEnglish

Phần mềm hiển thị, phân tích số liệu khí tượng biển, hải văn và các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước GeoView là một cấu thành quan trọng trong các giải pháp kỹ thuật truyền số liệu online thời gian thực. Phẩn mềm thu nhận và quản lý số liệu hoạt động trên cơ sở dữ liệu MicroSoft SQL Database chạy trên một Windows Server (máy chủ) đặt tại trạm. Toàn bộ số liệu từ các thiết bị đo và sensor được truyền về, lưu trữ tại máy chủ, đồng thời  cho phép hiển thị, tải về máy khách (được cấp quyền) đặt tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet hoặc GPRS (mạng di động). Máy khách có thể là máy vi tính, ipad, điện thoại thông minh,… có cài đặt phần mềm GeoView.
Các chức năng cơ bản của phần mềm:
1. Dạng  Web-based cho phép truy cập và hiển thị dữ liệu thời gian thực bằng một trình duyệt web;
2. Dữ liệu được tự động cập nhật liện tục;
3. Sử dụng ngôn ngữ cấu trúc HTML5/JavaScript cho phép hiển thị số liệu dưới dạng: các đồ thị thống kê dạng đường (line), cột (bar), biểu đồ chỉ phương hướng, bảng số liệu,…;
4. Hiển thị đồ thị, biểu đồ số liệu cả thời gian thực và lịch sử (quá trình);
5. Chức năng cho phép hiệu chỉnh thước thời gian, tập trung nghiên cứu soát xét một tập dữ liệu con bất kỳ;
6. Chức năng phân tích thống kê số liệu như: giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, tổng cộng, độ lệch chuẩn,…;
7. Khả năng hiển thị số liệu của nhiều trạm phao cùng một lúc;
8. chức năng quản lý truy cập, bảo vệ số liệu bằng mật mã (password).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *