Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Phân tích khí / HPR – 60 MBMS, khối phổ thu mẫu chùm phân tử cho phép phân tích ion và các gốc tự do

HPR – 60 MBMS, khối phổ thu mẫu chùm phân tử cho phép phân tích ion và các gốc tự do

This post is also available in: enEnglish

                                                                 (Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK)
Máy khối phổ thu mẫu chùm phân tử (Molecular Beam Mass Spectrometer – MBMS) là một hệ thống phân tích khí di động, nhỏ gọn phục vụ cho việc phân tích định lượng các thành phần khí phản ứng.
Các gốc tự do, ion, polymer và nhóm được thu mẫu thông qua một đầu vào bơm đa tầng khác nhau, tạo thành một chùm phân tử và đưa đến nguồn ion của một máy khối phổ 3 tứ cực chính xác. Các thành phần phản ứng được thu bẳng phương pháp này hoàn toàn đại diện cho các thành phần quá trình kể từ khi chúng trải qua không vượt quá các phản ứng pha khí và không va chạm với thành của hệ thống thu mẫu trên đường đến detector của máy khối phổ.
Khác với  một số kỹ thuật chuẩn đoán dựa trên cơ sở quang học bị giới hạn bởi sự tồn tại của những trạng thái kích thích đạt được và thường cung cấp thông tin trung bình về không gian, kỹ thuật MBMS cung cấp một phép đo định lượng của tất cả các thành phần gốc tự do tại bề mặt chất.
Cả hai và ba phiên bản bơm khác nhau đều có sẵn để đáp ứng một phạm vi rông các ứng dụng với dải áp từ 10 – 4 mbar đến áp suất khí quyển, gồm các động học phản ứng trong nhiều lĩnh vực:

  • Hóa học khí quyển và môi trường
  • Hóa học plasma áp cao và thấp
  • Lò phản ứng xúc tác
  • CVD/MOCVD
  • Hóa học đốt cháy
  • Hóa học ngọn lửa
  • Giảm thiểu khí bán dẫn

Check Also

HPR 70, khối phổ phân tích khí theo mẻ dùng cho phân tích mẫu có lượng nhỏ và rời rạc

This post is also available in: English  (Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK http://www.hidenanalytical.com) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *