Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Phân tích khí / HPR 40 DSA, máy khối phổ với màng chọn lọc cho phép phân tích các khí hòa tan

HPR 40 DSA, máy khối phổ với màng chọn lọc cho phép phân tích các khí hòa tan

This post is also available in: enEnglish

Một sản phẩm của Hiden Analytical Ltd., UK, Website: http://www.hidenanalytical.com)
Hệ thống cung cấp cơ sở cho các phép phân tích với nồng độ lấy mẫu dưới mức ppm, thích hợp cho các ứng dụng phân tích khí có thể tích mẫu nhỏ, và các ứng dụng môi trường cần phát hiện các chất ở mức nồng độ thấp.
Thiết bị đáp ứng cho một mảng lớn các ứng dụng bao gồm:

+ Dissolved species analysis
+ Enviroment monitoring 
+ Fermentation
+ Phân tích lõi đặc
+ Phân tích quá trình lên men
+ Giám sát môi trường
+ Các nghiên cứu sự ô nhiễm nước ngầm
+ Kiểm soát quá trình sản xuất Methane
+ Các nghiên cứu hoạt động Enzym/vi sinh
+ Phân tích nước tại cửa sông, nước sông và trong bể chứa

Check Also

HPR 90, hệ thống phân tích khí tự động từ gói vỡ ứng dụng trong phân tích khí bóng đèn

This post is also available in: English(Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK, Website: http://www.hidenanalytical.com) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *