Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Nghiên cứu xúc tác và vật liệu / Spaci MS Máy khối phổ với đầu thu mẫu mao quản phân giải từng phần

Spaci MS Máy khối phổ với đầu thu mẫu mao quản phân giải từng phần

This post is also available in: enEnglish

Đầu thu mẫu mao quản phân giải không gian Spaci – MS là thiết bị đầu tiên có giá trị thương mại trong lĩnh vực này, sử dụng cho việc xác định các quá trình xảy ra bên trong xúc tác nguyên khối. Nhận giải thưởng R&D 100, thiết bị Spaci – Ms được lên ý tưởng và phát triển bởi các nhà khoa học viện nghiên cứu quốc gia Oak Ridge phối hợp cùng công ty cổ phần Cummin, nhằm cải tiến xúc tác diesel và tìm ra hướng đi mới cho một ứng dụng toàn diện.
Phục vụ nhiều ứng dụng khác nhau trong nghiên cứu vật liêu:
+ Xác định và đo lường các chất ô nhiễm khác nhau bên trong các rãnh hẹp của khối xúc tác.
+ Xác định sự phân bố tạm thời của các thành phần trong các lò phản ứng
+ Gián đoạn tối thiểu dòng chảy lò phản ứng và hóa học xúc tác
+ Lấy mẫu trong từ lò phản ứng không hạn chế
+ Dẫn truyền xúc tác động cơ tự động
+ Cải cách nhiên liệu xúc tác
+ Màng trao đổi proton
+ Thoát khí tuần hoàn cho động cơ đốt trong
+ Kênh dòng pin nhiên liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *