Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Nghiên cứu xúc tác và vật liệu / Hệ thống thiết bị CATLAB – PCS Hệ thống lò vi phản ứng tự động máy khối phổ phân tích

Hệ thống thiết bị CATLAB – PCS Hệ thống lò vi phản ứng tự động máy khối phổ phân tích

This post is also available in: enEnglish

Hệ thống thiết bị CATLAB – PCS là một sản phẩm của Hiden Analytical, phục vụ cho việc nghiên cứu đặc tính xúc tác và khảo sát hấp phụ hóa học xung động. Hệ thống  bao gồm một hệ thống lò vi phản ứng kết nối máy khối phổ, được thiết kế đơn giản làm cho quá trình phân tích được diễn ra nhanh chóng với hiệu suất cao.
Catlab gồm 2 bộ phận:
+ Module 1: Hệ thống lò vi phản ứng, kiểm soát dòng và nhiệt độ chặt chẽ CATLAB – PCS.
+ Module 2: Hệ thống khối phổ phân tích định lượng QGA có độ nhạy 100 ppb, thời gian đáp ứng < 300ms và có thể sử dụng như là một thiết bị độc lập, hay kết nối với các thiết bị khác như máy phân tích nhiệt, máy sắc ký,…

  • Tính năng nổi bật
  • Ứng dụng 
  • Video 
  • Brochure
Cả hai module đều được thiết kế để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống, cho phân tích liên tục thời gian thực của xúc tác và đánh giá được nhiều thành phần phản ứng cùng một lúc. Hệ thống lò vi phản ứng và điều khiển dòng kết hợp kín với bộ thu mẫu QIC (Quartz Inert Capillary) của máy khối phổ, tức là đầu vào của máy khối phổ gần với mẫu phân tích nhất có thể. Chính nhờ đặc điểm này mà thiết bị có độ nhạy cao, với thời gian đáp ứng < 500.000 giây. Tín hiệu khối phổ định lượng đồng bộ hóa với nhiệt độ mẫu thông qua hệ thống phụ tích hợp I/O, trực tiếp cho phép điều khiển và ghi tự động lưu lượng cũng như thành phần các tác chất, đồng thời điều khiển và đo nhiệt độ mẫu, nhiệt độ lò.

+  Fuel cells
+ Xúc tác
+ Nghiên cứu hệ thống lưu trữ khí Hydro
+ Khảo sát hấp phụ hóa học xung động
+ Phản ứng TPD, TPO, TPR, TP
+ Độ bao phủ của bề mặt kim loại
+ Sự phân tán của tâm kim loại
+ Đường hấp phụ isotherm của vật liệu
+ Diện tích bề mặt hoạt động
+ Động học phản ứng
+ Cơ chế của các phản ứng bề mặt
+ Đường hấp phụ đẳng nhiệt
+ Năng lượng liên kết của phân tử hấp phụ