Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Nghiên cứu màng mỏng và kỹ thuật bề mặt / MAXIM, hệ thống SIMS/SNMS dùng cho phân tích SIMS và SNMS tĩnh và động lực

MAXIM, hệ thống SIMS/SNMS dùng cho phân tích SIMS và SNMS tĩnh và động lực

This post is also available in: enEnglish

(Sản phẩm của hãng Hiden Analytical Ltd., UK. http://www.hidenanalytical.com)
Thiết bị phân tích SIMS tứ cực MAXIM của Hiden là một trạng thái của máy khối phổ ion thứ cấp cho các ứng dụng SIMS động và tĩnh. Hệ thống bao gồm:
+ Bộ lọc năng lượng nguyên khối cho thu nhận ion tại 30o so với trục đầu dò
+ Bộ phận quang học ion thu SIMS truyền dẫn cao
+ Bộ lọc khối chập ba
+ Detector đếm ion xung động
+ Điện tử điều khiển sử dụng phân mềm máy tính Window MASSoft
MAXIM là thiết bị phân tích SIMS tứ cực dành cho hầu hết các ứng dụng phân tích nguyên tố nhạy

  • Thông số kỹ thuật 
  • Ứng dụng
  • Brochure 
  IMS – 3×106 cps/nA cho phún xạ 27Al+ từ bia  Al bằng  ion  Ar+ 5 keV
  SNMS – >80 cps/nA cho phún xạ 107Ag từ bia Ag bởi ion  Ar+ 5 keV
 Lựa chọn giới hạn phân tử khối  300 amu, 500 amu hay 1000 amu
 Detector  detector đếm ion, phát hiện ion âm, dương, 107 cps
 Bộ lọc khối  bộ lọc khối chập ba
 Đường kính cọc  9mm
 Nung chân không  250oC
 Bộ lọc năng lượng ion  30o
 Bộ phận ion hóa  Bắn phá electron, sợi đốt đơn cho SNMS và RGA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *