Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Hệ thống sắc ký khí (GC) / Sắc ký khí phân tích khí hydrocacbon dễ bay hơi (VOC)

Sắc ký khí phân tích khí hydrocacbon dễ bay hơi (VOC)

This post is also available in: enEnglish

Hệ thống sắc ký khí VOC là hệ thống GC hoàn chỉnh, kết hợp với Bộ 4760 Eclipse Purge-and-Trap, Low-Dead-Volume Injector, Agilent 6890 GC và bộ lấy mẫu tự động tùy chọn. Hệ thống VOC có cấu hình đầu dò tandem PID / ELCD để phân tích các hydrocacbon halogen hóa và các hydrocacbon thơm tuân thủ phương pháo USEPA 601/602 và 502.2.

Các ứng dụng quan trọng của hệ thống phân tích VOC bao gồm: Phương pháp USEPA 502.2, 503.1, 601, 602, 8010 và 8021; ISO 15009 và 15680; các phương pháp tiêu chuẩn 6200C; halocarbon; hợp chất hữu cơ thơm và olefin; dung môi; và chất thải nguy hại.

 • Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Tài liệu tham khảo
 • Hệ thống được cấu hình sẵn bao gồm tất cả phần cứng cần thiết để phân tích: Agilent GC, OI 4760 Purge-and-Trap, Model 5350 Tandem PID / ELCD, cột và cấu thành tiêu chuẩn khác.
 • Bộ cô đặc mẫu cung cấp tính năng Cyclone Water Management, làm nóng và làm mát bẫy nhanh chóng, đường dẫn mẫu Silcosteel, thiết kế bộ lọc sparge bảo vệ.
 • Tandem PID / ELCD chỉ sử dụng một cổng detector, cho phép mở rộng gắn tối đa bốn detector.
 • ELCD thiết kế lò phản ứng phóng thích nhanh
 • PID giảm tín hiệu nhiễu cơ bản cực thấp
 • Hệ thống MS bao gồm phần cứng Agilent GC / MS và 6890 Plus GC
 • Tùy chọn cột mao quản
 • Tùy chọn bộ lấy mẫu tự động
 • Tùy chọn đo pH tự động
Phần cứng
 • Bộ sục và bẫy khí 4760 Eclipse Purge-and-Trap
 • Đầu dò 5350 Tandem PID / ELCD
 • Agilent GC
Yêu cầu nguồn 110 VAC (± 10%), 60 Hz

220C (± 10%), 50 Hz

Yêu cầu khí H2 và He (độ tinh khiết 99,999% trở lên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *