Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Hệ thống sắc ký khí (GC) / Hệ thống sắc ký khí phân tích khí hydrocacbon dầu mỏ dễ bay hơi (VPH)

Hệ thống sắc ký khí phân tích khí hydrocacbon dầu mỏ dễ bay hơi (VPH)

This post is also available in: enEnglish

Hệ thống phân tích VPH được cấu hình GC dễ dàng thực hiện. Sử dụng một trong những hệ thống được cấu hình sẵn để phân tích hydrocacbon dầu mỏ dễ bay hơi (VPH) trong nước, đất và chất rắn dựa trên phương pháp VPH Massachusetts và các phương pháp tương tự khác.

Hệ thống VPH cũng có thể được tùy chỉnh để phân tích BTEX và các hợp chất thơm khác, các chất hữu cơ dễ bay hơi trong xăng (GRO) và các chất hữu cơ dễ bay hơi trong dầu diesel (DRO). Hệ thống VPH và hệ thống BTEX giống như hệ thống VOC nhưng được thiết kế để phân tích chất thơm và chất béo bằng cách sử dụng kết hợp bộ đầu dò PID/FID. Bộ đầu dò tandem PID/ FID được lắp đặt cấu hình tạo ra các sắc ký đồ các hydrocacbon béo và thơm đồng thời trong một lần phân tích. PID/FID là bộ đầu dò bắt buộc đối với nhiều phương pháp quy định như USEPA Method 8015, Massachusetts VPH, và nhiều phương pháp GRO. Nhiều phương pháp được sử dụng trên thế giới chỉ định bộ phát hiện tandem PID/FID cho các phương pháp VOC.

Các ứng dụng quan trọng của Hệ thống VPH bao gồm: Phương pháp phân tích hydrocacbon dầu mỏ dễ bay hơi Massachusetts (VPH); benzen, toluen, etylbenzen, xylenes và các chất thơm khác (BTEX); Phương pháp USEPA 602, 8015 và 8020; GRO và DRO; giám sát bể chứa ngầm rò rỉ; nhiên liệu tràn trong đất; chương trình tổng nước rỉ rác kết hợp; nhiên liệu trong nước (nước thải); ISO 15009 và 15680; và các phương pháp tiêu chuẩn 6200C.

 • Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Tài liệu tham khảo
 • Gói hệ thống tiêu chuẩn bao gồm tất cả phần cứng cần thiết để phân tích: Agilent GC, Bộ sục và bẫy khí 4760 Purge-and-Trap OI, Đầu dò 4450 Tandem PID / FID OI, cột và các cấu thành tiêu chuẩn khác.
 • Bộ cô đặc mẫu cung cấp tính năng Cyclone Water Management, làm nóng và làm mát bẫy nhanh chóng, đường dẫn mẫu Silcosteel, thiết kế bộ lọc sparge bảo vệ
 • Sử dụng Tandem PID / FID để có độ nhạy và độ tuyến tính cao
 • Thiết kế cửa sổ ẩn PID ngăn cản đèn bám bẩn
 • Tùy chọn cột mao quản
 • Tùy chọn các bộ lấy mẫu tự động có sẵn để phân tích tự động
 • Tùy chọn đo pH tự động
Phần cứng
 • Bộ sục và bẫy khí 4760 Eclipse Purge-and-Trap
 • Đầu dò 4450 Tandem PID / FID
 • Agilent GC
 • Bộ tiêm có hàm lượng chết thấp low-dead-volume injector OI Analytical hoặc bộ tiêm tách / không tách Agilent
 • Cột mao quản GC phù hợp với phương pháp
Yêu cầu nguồn 110 VAC (± 10%), 60 Hz

220 VAC (± 10%), 50 Hz

Yêu cầu khí  H2 và He (độ tinh khiết 99,999% trở lên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *