Phụ kiện cho chuỗi sản phẩm IGA

Hàng loạt các phụ kiện đáp ứng các yêu cầu đo lường và các môi trường phân tích mẫu khác nhau

  1. Buồng đốt cryo theo tùy chọn cho phép thực hiện các phép đo lường trong vùng nhiệt độ -150°C đến 500°C, có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn, áp suất lên đến 20 bar
  2. Máy nạp mẫu khô: Hệ thống cell chuyển giao – transfer cell và nạp mẫu khô cho phép nạp mẫu nhạy ẩm hay không khí từ một môi trường glovebox trong môi trường khí Nitơ hay Argon khô
  3. Buồng đốt: Có một số lượng buồng đốt có sẵn theo tùy chọn cho dãy sản phẩm IGA, bao gồm điểm định chuẩn (set point) ổn định và buồng đốt khối nhiệt thấp để hoạt động trong khoảng nhiệt độ lên đến 500°C và 1000°C. Đối với các nhiệt độ cao (500°C đến 1000°C) cần yêu cầu một lò phản ứng mẫu thạch anh
  4. Bể chứa nước tuần hoàn: 2 bể chứa nước tuần hoàn có sẵn cho các phép đo đẳng nhiệt ổn định cao trong vùng nhiệt độ từ -15°C đến 100°C, một trong số đó bao gồm một máy gia nhiệt khử khí kiểm soát tự động cho nhiệt độ mẫu có thể lên đến 500°C.
  5. Mô đun kiểm soát độ ẩm: Mođun lò phản ứng thay thế cho phép hấp phụ ẩm động lực với mođen IGA – 100 hoặc IGA – 003. Buồng môđun bao gồm một lò phản ứng, bể chứa dung dịc không tách rời và cảm biến độ ẩm tương đối.

Check Also

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *