Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Đo đạc và phân tích hấp phụ / IGA – 001 thiết bị phục vụ cho nghiên cứu các tương tác khí – lỏng và khí – rắn đơn thành phần

IGA – 001 thiết bị phục vụ cho nghiên cứu các tương tác khí – lỏng và khí – rắn đơn thành phần

This post is also available in: enEnglish

IGA – 001 thiết bị phục vụ cho nghiên cứu các tương tác khí – lỏng và khí – rắn đơn thành phần

  • Tính năng nổi bật
  • Ứng dụng 
  • Máy phân tích hấp phụ khí theo phương pháp trọng lượng linh hoạt với cân vi lượng siêu nhạy
  • Kiểm soát áp suất PID ramp – set – point chính xác từ một hay nhiều cảm biến phân giải cao, lên đến 20 bar
  • Buồng đốt định chuẩn cho các hoạt động đẳng nhiệt chính xác và buồng đốt khối nhiệt thấp cho độ biến đổi đáp ứng nhanh
  • Cryo – cooling tùy chọn cho kiểm soát các hoạt động nhiệt độ thấp  đến  -196 °C
  • Nạp khí trơ tùy chọn cho các mẫu nhạy không khí và độ ẩm
  • Dễ dàng nâng cấp lên các mô đen khác của chuỗi sản phẩm IGA
  • Phương pháp IGA độc quyền để xác định đẳng nhiệt cân bằng và động học hấp phụ

 


Các chất hấp phụ điển hình: Nitrogen, Argon, Carbon dioxide, Hydrogen, Oxygen, Carbon monoxide, Methane.

 

Thiết bị IGA – 001 cho việc xác định tính chất hấp phụ khí của vật liệu Zeolite. Dữ liệu trên thể hiện sự so sánh giữa hấp thụ N2 và O2 trên Zeolite 5A tại áp suất cân bằng lên đến 10 bar

Dữ liệu thể hiện đáp ứng động học cho sự hấp phụ Freon trên Cacbon hoạt tính. Những dữ liệu này có thể có ích trong việc am hiểu sự hấp thụ bất cân bằng của vật liệu, từ đó xác định các thông số vận chuyển và khuếch tán của chất bị vật liệu hấp phụ

 

Check Also

Phụ kiện cho chuỗi sản phẩm IGA

This post is also available in: EnglishHàng loạt các phụ kiện đáp ứng các yêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *