XEMIS – Cân vi lượng hấp phụ có độ chính xác cao ngay trong điều kiện môi trường khắc nghiệt

  • Công nghệ cảm biến ngoại độc quyền, đưa ra ngoài buồng cân các thành phần nhạy cảm đồng thời cho phép hoạt động với các loại ăn mòn và khả năng cháy cao.
  • Tối thiểu hóa tổng thể tích nội
  • Cân vi lượng với phạm vi 5g, độ phân giải 0.2 mg và ổn định dài hạn ± 5 mg
  • Dải khối lượng động 0 – 200 mg
  • Hoạt động với áp suất cao đến 200 bar
  • Buồng phản ứng đơn cho các tùy chọn điều chỉnh nhiệt từ 77K – 773K
  • Không yêu cầu tare lại cân hoặc tái hiệu chuẩn tại chỗ
  • Sử dụng phương pháp IGA để dự đoán điểm cuối
  • Cấu trúc thuần kim loại với các phụ kiện VCR chất lượng cao
  • Thiết kế kiểu mođun, tương thích với các phụ kiện và có khả năng nâng cấp hoàn toàn