XCS Series – thiết bị với khả năng kiểm soát các điều kiện môi trường dành cho các ứng dụng khoa học

XCS bao gồm cảm biến từ xa trong môi trường mẫu, cho phép phản hồi trực tiếp các điều kiện thay đổi và đáp ứng độ chính xác cao, cho phép kiểm soát nâng cao các thông số như: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm hay vận tốc dòng khí:
+ Độ ổn định nhiệt ± 0.1 °C
+ Độ ẩm từ 0% RH đến 100% RH
+ Tốc độ dòng khí 3 – 2 L/min
+ Phạm vi áp suất ± 0.05%