TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC TỐC ĐỘ GIÓ, HƯỚNG GIÓ VÀ CÁC THÔNG SỐ THỜI TIẾT CƠ BẢN

Trạm quan trắc tự động liên tục Tốc độ gió, Hướng gió, Mưa, Nhiệt độ, Độ ẩm và Khí áp

  • Cài đặt cấu hình dễ dàng, linh hoạt bằng phần mềm máy tính.
  • Cảm biến giám sát thời tiết được DNV-GL chứng nhận.
  • Bộ thu thập và truyền dữ liệu cho phép lưu trữ giá trị đo từ các cảm biến và truyền dữ liệu không dây về máy chủ thông qua mạng 3G, vệ tinh (tùy chọn).
  • Vỏ bọc chống chịu thời tiết, giúp thiết bị hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.
  • Đưa ra thông báo và gửi cảnh báo cho người dùng khi các thông số quan trắc đến mức báo động.