Thiết bị phân tích dòng dinh dưỡng tự động FS 3700

Model: FS3700; Hãng sản xuất: OI – Mỹ.

  • Phân tích từ 30-90 mẫu 1 giờ trên 1 kênh
  • Tư động chuẩn bị mẫu và phân tích theo chuẩn USEPA, ASTM, ISO, DIN
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ quá trình tự động hóa trong khâu hủy mẫu, chưng cất và thẩm tách
  • Sử dụng được kết hợp các phương pháp SFA, FIA, iSFA và/ hoặc sFIA với nhiều loại detectors
  • Một dây chuyền linh hoạt duy nhất cho công việc giám sát thường xuyên, QA/QC và cho nghiên cứu.
  • Phần mềm FlowView có nguồn dữ liệu mạnh mẽ phục vụ cho phân tích.