Thiết bị lấy mẫu nước Ruttner

Model: 436 131; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức

Dựa trên thiết kế của GS.TS. Franz Ruttner, các model Thiết bị lấy mẫu nước Ruttner thuận tiện và linh hoạt để lấy mẫu nước ở bất kỳ độ sâu mong muốn.