Thiết bị lấy mẫu nước MICROS

Model: 4366 160; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức

Thiết bị lấy mẫu nước MICROS  là phiên bản lấy mẫu có thể hấp khử trùng của thiết bị lẫy mẫu nước LIMNOS, đáp ứng các yêu cầu cần thiết của các nhà nghiên cứu hồ, đập:

  • Tránh mẫu bị nhiễm bẩn bởi nước mặt.
  • Tránh được các lỗi phân tích do sai sót trong quá trình lấy và thu mẫu.
  • Tính năng đặc biệt: có thể hấp khử trùng thiết bị.