Thiết bị lấy mẫu nước LIMNOS

Model: 436 140; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức
Thiết bị lấy mẫu nước LIMNOS đáp ứng 2 yêu cầu cần thiết của các nhà nghiên cứu về hồ, đập:

  • Tránh mẫu bị nhiễm bẩn bởi nước mặt.
  • Tránh được các lỗi phân tích do sai xót trong quá trình lấy và vận chuyển mẫu.