Thiết bị lấy mẫu nước công nghiệp

Model: 436 152; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức

Thiết bị lấy mẫu nước công nghiệp là một phiên bản đặc biệt của thiết bị lấy mẫu nước Ruttner. Đảm bảo mẫu nước không tiếp xúc với thành phần kim loại.