Thiết bị đo tốc độ dòng chảy phân giải cao

  • Dung lượng lưu trữ lớn trên thẻ nhớ SD
  • Sensor đo dòng bang thông rộng với công nghệ đa tần số giúp giảm năng lượng tiêu thụ và tang chất lượng tín hiệu.
  • Chu kỳ ghi giảm còn  2 giây
  • Sử dụng trong môi trường nước biển và nước ngọt
  • Dòng cực máng thấp
  • Lên tới 4 đầu vào sensor analog (0-5V)
  • Windows CE trên datalogger với màn hình TFT dựa trên bảng điều khiển cảm ứng màu để thiết lập cấu hình.
  • Phần mềm hiển thị SeaGuard Studio
  • Có thể kết hợp với bộ real-time collector để truyền dữ liệu thời gian thực