Thiết bị đo profile dòng chảy theo tầng sâu và các thông số hải dương

Một số ứng dụng điển hình:

  • Lắp đặt trên trạm phao biển, đo đạc profile dòng chảy theo tầng sâu
  • Lắp đặt trên các trạm, hệ thống khí tượng thủy văn.
  • Triển khai chuỗi đo đạc trên dây neo theo dạng đo từ trên hướng xuống
  • Kết hợp hai sensor đo dòng chảy, một hướng từ trên xuống và một hướng từ dưới lên, vào một thiết bị nhằm tăng dải profile dòng chảy.
  • Quan trắc giám sát đa thông số môi trường – vật lý – hải dương học bằng chuỗi sensor
  • Thiết lập các điểm đo đạc liên tục dòng chảy từ dưới đáy biển (kết hợp với khung neo đáy).