Thiết bị đo pH, Nhiệt độ, ORP trong phòng thí nghiệm TruLab pH 1110

Model: Trulab pH1110; Hãng sản xuất: YSI – USA.

Xuất xứ: Đức.

  • Hiệu chỉnh dễ dàng với bộ đếm thời gian hiệu chỉnh có thể chỉnh sửa.
  • Bù nhiệt tự động hoặc thủ công
  • Kết nổi BNC cho đầu dò pH, mV; kết nối banana dùng cho đầu dò nhiệt độ
  • Chức năng Đọc Tự Động (AutoRead) giúp chỉ thị giá trị đo đạt được đã ổn định làm cải thiện độ lặp lại.
  • Bộ đếm thời gian có thể điều chỉnh để xác định thời điểm cần thực hiện lần hiệu chỉnh tiếp theo, cải thiện độ chính xác của phép đo.