Thiết bị đo đa thông số phòng thí nghiệm Multilab 4010-2W

Model: Multilab 4010-2W; Hãng sản xuất: YSI – USA.

Xuất xứ: Đức.

  • ISEs với sự kết nối BNC có thể được kết nối với MultiLab 4010-2 và 4010-3 bằng một bộ chuyển đổi (108132Y) để chuyển đổi một đầu vào kỹ thuật số thành một đầu vào BNC analog
  • Lưu trữ dữ liệu – 500 bộ dữ liệu ở chế độ thủ công và 10.000 (MultiLab 4010-2 and 4010-3) bộ dữ liệu ở chế độ ghi nhập tự động
  • Hiển thị đồ họa lớn, dễ đọc
  • Khả năng tạo vết GLP (các cảm biến lưu trữ theo sê-ri # và dữ liệu hiệu chuẩn)
  • Có khả năng kết nối USB để quản lý dữ liệu