Lưới bắt mẫu hải dương chuẩn Ấn Độ Dương

Model: 438 815; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức.

Lưới bắt mẫu hải dương không có chức năng điều khiển đóng hoặc mở – vận hành theo phương thẳng đứng.