Súng bơm FAB Ion – IG5C

Súng bơm ion/bắn phá nguyên tử IFG200 của Hiden để đo khối phổ ion thứ cấp tĩnh, động với các tính năng:

  • Chùm ion hay nguyên tử 2mm tại mức các năng lượng từ 0.5 đến 5 keV
  • Offset 3o lắp đặt bên trong cột súng ion cho loại trừ tối đa các phân tử trung hòa trong chế độ chùm ion
  • Buồng trao đổi điện tích ion cho việc chuyển đổi nguyên tử nhanh chóng trong các nghiên cứu FAB
  • Cường độ dòng điện cao, định vị ổn định
  • Ống kính lệch tĩnh điện để làm sạch chùm FAB
  • Dung môi oxi và khí trơ
  • Sợi đốt kép dễ dàng thay thế
  • Khu vực nguồn bơm khác nhau
  • Bộ phận điều khiển tương thích hoàn toàn với súng bơm ion quang lượng cao IG20
  • Tích hợp đầu dò EQS và SIM cho điều khiển trực tiếp phạm vi, vận tốc vạch quét.