SmartGuard Data Logger

  • Tính linh hoạt cao: xử lý tất cả các sensor dưới nước và trong không khí
  • Cài đặt cấu hình dễ dàng, linh hoạt bằng phần mềm máy tính
  • Tích hợp hoàn toàn với hệ thống lấy mẫu thời gian thực của Aanderaa
  • Khả năng kết nối AiCap Bus với 25 sensor, bao gồm 150m dây
  • Khả năng kết nối các sensor plug-n-play thông minh: O2, độ dẫn, nhiệt độ, áp suất, độ dâng mực nước, triều và dòng
  • Khả năng kết nối các sensor khí tương qua giao thức kết nối SR10 và VR22: tốc độ và hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, tầm nhìn, áp suất khí quyển và nhiều sensor khác.
  • Khả năng kết nối hầu hết các loại sensor của bên thứ 3: các sensor loại RS-232/RS-422, analog, digital