Sensor đo oxy hòa tan

Sensor dựa trên nguyên tắc đo quang học, có khả năng đo ổn định lâu dài trong thời gian lên đến hơn 1 năm mà không cần hiệu chỉnh lại. Nhu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng rất thấp. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng, không cần cài đặt nhiều, có thể lựa chọn 3 độ sâu triển khai tùy theo nhu cầu sử dụng, tối đa lên đến 6000m. Sensor ít bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, xáo trộn nước và áp suất.