Sensor đo dòng (vận tốc dòng, hướng dòng)

Sensor đo dòng dựa trên nguyên lý tán xạ âm Doppler. Sensor có 2 trục transducer vuông góc. Trên mỗi trục có 2 transducer cho phép sensor đo được cả 2 hướng của mỗi trục. Đây là tính năng vượt trội so với các sensor đo dòng khác. Điều này giúp cho sensor không bị ảnh hưởng dao động của nước gây ra bởi chính nó hoặc dây neo khi đo.