Robot ngầm tự hành ( i3XO EcoMapper AUV)

  • Robot ngầm tự hành AUV (Autonomous Underwater Vehicle) được ứng dụng để thu thập dữ liệu về hình ảnh sonar quét sườn (Side Scan Sonar) vùng đáy biển, thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, trinh sát và đo đạc các thông số hải văn – môi trường một cách chính xác, nhanh chóng, và an toàn
  • Thiết bị triển khai dễ dàng linh hoạt bởi 1 – 2 người
  • Khảo sát diện rộng mà không cần đến thuyền triển khai hay người điều khiển
  • Kết quả hiển thị trên thiết bị, và lưu trữ trong bộ nhớ trong
  • Khả năng tự hành độc lập đáng tin cậy với RDI Doppler Velocity Log (DVL)