RH 200

Thiết bị tạo hơi dung môi hữu cơ/độ ẩm điều khiển hoàn toàn tự động bằng máy tính cung cấp lượng chính xác hơi/độ ẩm trong dòng không khí hoặc N2, sử dụng cho các hệ thống thiết bị phân tích như: nhiễu xạ tia X, TGA, TMA,… Độ ẩm trong khoảng 3% – 95% RH, điều chỉnh ±1.0%RH. Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 50°C tại thiết bị khảo sát. Điểm sương từ -25°C đến 50°C. Dòng tiêu chuẩn là 500 cc/phút, với lựa chọn lên đến 5 lít/phút.