Radar đo sóng và mực nước RangeFinder

Model: RangeFinder

Manufacturer: Miros

Made in Norway

  • Đo mức độ nước biển và sóng biển
  • Đo chiều cao và chiều dài của sóng biển
  • Giám sát trạng thái biển hiện tại.