QGA Thiết bị phân tích định lượng các thành phần khí

  • Thiết bị QGA với ống thu mẫu mao quản linh động cho thời gian đáp ứng lên đến 300 ms hoặc thấp hơn (như đã chứng minh trong video dưới), điều này làm cho thiết bị đặc biệt phù hợp để phân tích các sản phẩm trung gian hiện diện một thời gian ngắn trong phản ứng.
  • Sử dụng kỹ thuật ion hóa mềm cho phép phân tích các hỗn hợp khí hơi phức tạp, các hidrocabon có số cacbon cao như: C6, C7, C8…, đồng phân hữu cơ, sản phẩm oxi hóa-khử, các khí thoát ra trong quá trình phân tích nhiệt, trong các lò phản ứng hóa học, xúc tác…cùng chế độ tiêm mẫu đa dòng với số lượng tối đa lên đên 80 dòng cho thiết bị hoạt động mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu phân tích phong phú của người sử dụng.