Máy quang phổ so màu PhotoLab 7000 Series

Model: PhotoLab 7000 series; Hãng sản xuất: WTW.

Xuất xứ: Đức.

  • Quy trình phân tích trở nên dễ dàng hơn
  • Công nghệ quang phổ tiên tiến
  • Nhanh hơn bất kỳ phương pháp hóa học nào khác
  • Đảm bảo chất lượng phân tích (AQA)
  • Quản lý dữ liệu với USB