Lưới bắt mẫu hải dương theo phương ngang hoặc xiên (Bongo)

Model: 438 750; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức

Hệ hai lưới rê tròn bắt mẫu hải dương theo phương kéo ngang hoặc xiên.