IMI – PSI, hệ thống phân tích khả năng hấp phụ khí của vật liệu xốp nano tại cả nhiệt độ thấp (đông lạnh) và nhiệt độ cao, áp suất lên đến 200 bar

+ Áp suất hoạt động 100/200 bar

+ Lò phản ứng nhúng chìm Nitơ lỏng với nhiệt độ 77K

+ Khả năng khử khí với nhiệt độ 773 K

+ Nâng cao độ chính xác tại áp suất thấp

+ Chức năng phân tích diện tích bề mặt riêng – Specific Surface Area (SSA) và sự phân bố kích thước lỗ xốp – Pore Size Distribution (PSD)

+ Thiết kế môđun hoàn toàn có thể nâng cấp

+ Điều khiển thiết bị linh hoạt

+ Điều khiển đa dòng cung cấp lập trình khí bị hấp phụ