IGA Sorp – Máy phân tích hấp phụ hơi động lực

  • Cân vi lượng có khả năng chịu tải lớn (5g), độ phân giải 0.1 μg, độ ổn định lâu dài ± 1 μg
  • Kiểm soát độ ẩm với độ phân giải cao, biến độ tối thiểu 0.2% RH
  • Điều khiển phản hồi từ các cảm biến độ ẩm và nhiệt độ lân cận
  •  Hệ thống hoàn toàn tự động thực hiện các thí nghiệm được lập trình theo thời gian, đẳng tích và đẳng nhiệt
  •  Điều khiển gia nhiệt tuyến tính để nghiên cứu nhiệt trọng lượng lên đến 250°C
  • Cell thẩm thấu độc quyền theo tùy chọn cho các nghiên cứu tỷ lệ truyền tải hơi ẩm – Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR)