IGA Sorp – HT, thiết bị đo sự hấp phụ hơi ẩm và hữu cơ trên dải nhiệt rộng

  • Cân vi lượng có khả năng chịu tải lớn (5g), độ phân giải 0.1 μg, độ ổn định lâu dài ± 1 μg
  • Kiểm soát áp suất riêng phần của nước với độ phân giải cao (lên đến 500 mbar) tại nhiệt độ cao khoảng 250 °C
  • Đo nhiệt độ đẳng nhiệt và phạm vi điều khiển 5 °C – 250 °C
  • Điều khiển gia nhiệt tuyến tính cho các nghiên cứu nhiệt trọng lượng lên đến 350 °C
  • Bảo vệ người dùng khi nạp mẫu tại nhiệt độ cao
  • Hệ thống hoàn toàn tự động thực hiện các thí nghiệm được lập trình theo thời gian, đẳng tích và đẳng nhiệt