IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ

  • Máy phân tích đa năng với cân vi lượng siêu nhạy
  • Máy tạo hơi đa dòng dành cho điều khiển dòng khí hơi thành phần biến đổi
  • Đường truyền và bộ hóa hơi điều nhiệt độc lập
  • Lớp bảo vệ chống ngưng tụ được tích hợp cho phép các phép đo từ 0 đến 0.99 P/P0 tại nhiệt độ lên đến 50 °C
  • Hệ thống điều khiển dòng khối đa đầu vào để kiểm soát dòng và áp suất với thành phần khí – hơi biến đổi
  • Kết hợp hoàn toàn chặt chẽ với máy khối phổ theo tùy chọn để phân tích khí thoát ra – EGA
  • Balance purge tùy chọn để làm việc với các khí ăn mòn.