IGA – 100, thiết bị phân tích quá trình hấp phụ hơi đơn thành phần cũng như hỗn hợp khí theo phương pháp trọng lượng, kết hợp các tính năng của IGA – 002 và IGA – 003

  • Sử dụng cân vi lượng siêu nhạy
  • Điều khiển áp suất độc lập, điều khiển dòng cho thành phần khí biến đổi tại một dải áp suất, lên đến 20 bar
  • Bể chứa chất lỏng có khả năng thay đổi cùng hệ thống phân phối hơi được tích hợp
  • Tự động loại bỏ tạp chất cho sự thay đổi nhanh chóng các thành phần
  • Lớp bảo vệ chống ngưng tụ  cho phép các phép đo trong khoảng từ 0 đến 0.99 P/P0 tại nhiệt độ lên đến 50 °C
  • Áp suất hơi cho phép thấp khoảng 10-3 mBar
  • Hệ thống điều khiển dòng khối lượng đa đầu vào phục vụ các hoạt động với hỗn hợp khí
  • Tích hợp chặt chẽ với hệ thống khối phổ theo tùy chọn để phân tích các khí thoát ra (EGA – Evolved Gas Analysis
  • Balance purge tùy chọn để làm việc với các khí ăn mòn.