IDP – Phân tích tiểu phân trung hòa, gốc tự do và ion trong nghiên cứu giải hấp ở điều kiện UHV

Hệ thống là sự lựa chọn tối ưu cho việc phân tích ion, nghuyên tử trung hòa hay cả gốc tự do với các tính năng:

  • Detector đếm ion xung động, trình bày dữ liệu 07 Decade liên tục
  • Quan sát trực tiếp khối lượng và số lượng ion dương/âm, gốc tự do và phân tử trung hòa
  • 4 ống kính quang học ion tích hợp bộ phận ion hóa electron và khung tương thích với hệ chân không UHV
  • Phân bố năng lượng electron bằng bộ phận quét điện thế trục giữa, tùy chọn lên đến 1000 eV
  • Bộ ba tứ cực lọc có độ nhạy cao, tùy chọn giới hạn khối lượng lên đến 2500 amu
  • Hệ thống chọn xung tín hiệu với độ phân giải 1 ms để phân bố năng lượng và khối lượng theo thời gian hay khảo sát TOF
  • Hiển thị dữ liệu kêt hợp đọc nhiệt độ dành cho các ứng dụng của quá trình giải hấp nhiệt
  • Độ ổn định < ±0.5% biến số chiều cao trên suốt 24h
  • Phần mềm làm việc MASSoft được điều khiển thông qua RS232, RS485 hay mạng LAN Enthernet