HG 100

Thiết bị tạo hơi dung môi hữu cơ/độ ẩm cung cấp lượng chính xác hơi/độ ẩm trong dòng không khí hoặc N2, sử dụng cho các hệ thống thiết bị phân tích như Nhiễu xạ tia X, TGA, TMA, …Độ ẩm trong khoảng 2% – 95% RH phụ thuộc vào nhiệt độ nơi thiết bị khảo sát, độ chính xác ±2.0%RH.Điểm sương từ 0.2°C đến 40°C, với lựa chọn thêm đến 85oC. Dòng tiêu chuẩn là 500 cc/phút, với lựa chọn lên đến 1 lít/phút.