Hệ thống phần mềm lưu trữ và quản lý số liệu khảo sát hải dương

– Phân phối dữ liệu từ các thiết bị và sensor trên mạng lưới ngay cả khi các thiết bị này đang hoạt động, cho phép người dùng có được cơ sở dữ liệu trong thời gian thực.
– Sử dụng hệ thống quản lý số liệu Microsoft SQL Server cho phép sử dụng các công cụ sẵn có của hệ điều hành trong việc xử lý dữ liệu.
– Có hệ thống giám sát cảnh báo về các thiết bị đo trên hệ thống, các cành báo có thể hiển thị từ xa trên máy tính.
– Bộ quản lý báo cáo cung cấp công cụ cho phép truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và lập bản báo cáo riêng hết sức dễ dàng.
– Dễ cài đặt, dễ sử dụng. Bộ quản lý trên máy chủ được cài thông qua một CD/DVD/File, sau đó bộ quản lý trên các máy khách sẽ được cài đặt dễ dàng thông qua chương trình Internet Explorer©.
– Khi cập nhật hệ thống với các chức năng hoặc driver mới thì chỉ cần cập nhật bộ quản lý trên máy chủ, bộ quản lý trên các máy khách thuộc mạng lưới cũng sẽ cập nhât tự động.